CENNIK USŁUG:

 

        Poza sezonem                                                          Sezon                                      

(weekend majowy oraz od 1.06 do 30.09

 • Pokój 2-osobowy (z pościelą)                

  80 zł/pokój                                             100 zł/pokój + opł. miejscowa/os.

 

 • Pokoje 2 osobowe z łazienką (z pościelą) 

       możliwość zakwaterowania 3 osób

- 2 os.                                                                       100 zł/pokój                                             140 zł/pokój + opł. miejscowa/os.

- 3 os.                                                                       120 zł/pokój                                             160 zł/pokój + opł. miejscowa/os.

 

 • Pokoje 4 osobowe z łóżkiem małżeńskim:        

- 3 os.                                                                      105 zł/pokój                                              130 zł/pokój + opł. miejscowa/os.

- 4 os.                                                                      130 zł/pokój                                              150 zł/pokój + opł. miejscowa/os.

                       

 • Pokoje 3 osobowe                                      

- 2 os.                                                                        80 zł/pokój                                             100 zł/pokój + opł. miejscowa/os.

- 3 os.                                                                      105 zł/pokój                                             120  zł/pokój + opł. miejscowa/os.

 

 • Pokój 5 osobowy z łóżkiem małżeńskim     

- 3 os.                                                                      105 zł/pokój                                             120  zł/pokój + opł. miejscowa/os.

- 4 os.                                                                      140 zł/pokój                                              160 zł/pokój + opł. miejscowa/os.

- 5 os.                                                                      160 zł/pokój                                              180 zł/pokój + opł. miejscowa/os.

 

 • Pokój wieloosobowy (bez pościeli)                                                                                                                                                                                     25 zł /osobę                                            27 zł /osobę + opł. miejscowa /os.

 

 • Pole namiotowe                                        

12 zł/os + opł. miejscowa/os.

- cena dotyczy korzystania z mediów – wody, toalety, czajnika itp

 

 • „GLEBA”

        Możliwość spania na "glebie" tylko w wyjątkowych okolicznościach!

15 zł/os + opł. miejscowa/os.

– cena dotyczy korzystania z mediów – wody, toalety, czajnika itp. 

 

Opłata miejscowa pobierana jest przy pobycie dłuższym niż jedna noc i wynosi 1,60 zł za dobę za osobę

 

 

 

Numer konta do wpłat zadatku za rezerwację:
94 8642 1155 2015 1509 4737 0001

 

Potwierdzeniem rezerwacji noclegu jest wpłata zadatku o wysokości 30% całkowitej ceny rezerwacji
(minimum 100% należnej kwoty za pierwszą dobę pobytu) na konto schroniska nie później niż 7 dni po dokonaniu rezerwacji i potwierdzeniu jej mailowo

 

Regulamin schroniska „KREMENAROS” w Ustrzykach Górnych (pobierz):

 1. Recepcja schroniska czynna jest 24 godziny na dobę.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14, a kończy o godzinie 10. Możliwe jest późniejsze wykwaterowanie dla klientów GENIUS po uprzednim skontaktowaniu się z recepcją. W godzinach 10.00-14.00 trwa sprzątanie obiektu.
 3. Kwaterowanie Gości odbywa się w godzinach 14.00-23.00. Późniejsze zakwaterowanie jest możliwe po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie pracownika recepcji schroniska.
 4. Śniadania serwowane są w godzinach: 8.00-12.00
 5. Cisza nocna obowiązuje w godzinach: 23.00 - 6.00.
 6. W chwili przyjazdu Goście zobowiązani są do okazania recepcjoniście ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz uiszczenia opłaty za nocleg. Goście nieposiadający ważnego dokumentu, nie zostaną przyjęci.
 7. Opłata za pobyt pobierana jest za całość rezerwacji od Gościa w dniu przyjazdu do schroniska (z góry). Cena zawiera wszystkie podatki. Cena za nocleg jest umowna i nie jest stała, regulowana jest dostępnością miejsc w schronisku. Aktualne ceny są dostępne na stronie internetowej schroniska w zakładce ”INFORMACJE” – (www.kremenaros.com.pl/Informacje). Schronisko zastrzega sobie prawo zmian cen na czas większego lub mniejszego obłożenia lokalu i wydarzeń kulturowych i innych.
 8. Potwierdzeniem rezerwacji noclegu jest wpłata zadatku o wysokości 30% całkowitej ceny rezerwacji
  (minimum 100% należnej kwoty za pierwszą dobę pobytu) na konto schroniska nie później niż 7 dni po dokonaniu rezerwacji i potwierdzeniu jej mailowo.
 9. Schronisko może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin albo też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie schroniska.
 10. Schronisko zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.
 11. Schronisko zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich służb prewencyjnych w sytuacjach szczególnych, takich jak: agresja uczestników grupy w stosunku do recepcjonistów lub innych Gości, zażywanie środków psychoaktywnych, zakłócanie ciszy nocnej, wyrzucanie śmieci lub innych rzeczy przez okna na ulice lub otoczenie schroniska .
 12. Każda osoba zakłócająca spokój lub bezpieczeństwo, zostanie niezwłocznie wyproszona ze schroniska bez możliwości zwrotu pobranej opłaty za pobyt.
 13. W celu przedłużenia pobytu, należy zgłosić się do pracownika recepcji najpóźniej do godziny 10.
 14. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT za nocleg po wcześniejszym poinformowaniu o tym pracownika recepcji.
 15. Pracownik recepcji ma prawo odmówić udzielenia rabatu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie nie spełniania przez Gościa warunków jego otrzymania.
 16. Przed opuszczeniem schroniska , Goście proszeni są o pozostawienie kluczy w recepcji.
 17. Na terenie schroniska obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób niezameldowanych. Goście osób zameldowanych mogą przebywać na terenie schroniska wyłącznie za wiedzą i zgodą pracownika recepcji, nie dłużej jednak niż do godziny 22.00.
 18. Obowiązkiem Gościa jest utrzymywanie porządku zarówno w pokojach jak i w części wspólnej schroniska.
 19. Pokoje wieloosobowe są pokojami koedukacyjnymi. Każde łóżko w tych pokojach przeznaczone jest wyłącznie dla jednej osoby.
 20. Akceptujemy pobyt zwierząt w schronisku, ale jedynie w przypadku rezerwacji pokoju prywatnego, za wcześniejszą zgodą recepcji.
 21. W przypadku uszkodzenia wyposażenia schroniska, koszty naprawy sprzętu ponoszą odpowiedzialni za zniszczenia Goście.
 22. Za interwencję służb zewnętrznych wynikających z niewłaściwego zachowania się Gościa ponosi on pełną odpowiedzialność finansową.
 23. Rzeczy pozostawione przez Gości schroniska przechowuje przez okres 30 dni, po upływie, którego zostaną one zutylizowane.
 24. Obiekt na mocy prawa polskiego jest objęty całkowitym zakazem palenia. Palenie w budynku jest surowo zabronione. Kara za palenie wynosi 100 zł.
 25. Goście zobowiązani są do postępowania zgodnie z instrukcjami przeciwpożarowymi jak i ogólnymi zasadami bezpieczeństwa.
 26. Goście proszeni są o niezwłoczne zgłaszanie wszelkich usterek pracownikom recepcji.
 27. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w pokojach, części wspólnej oraz przechowalni bagażu.
 28. Opłaty dodatkowe pobiera się za: miejsce parkingowe, napoje, wypożyczenie ręcznika oraz pranie.
 29. Schronisko nie zwraca wpłaconych zadatków.
 30. Bez kosztowa anulacja rezerwacji możliwa jest 14 dni przed datą rozpoczęcia rezerwacji i wyłącznie drogą mailową. W przypadku rezerwacji już realizowanej w dniu poprzedzającym wyjazd nie później niż do godziny 10. Zwracane jest 50 % kosztu noclegu pozostałego. Jeśli opłata za rezerwację została dokonana kartą, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o 5 %.
 31. W przypadku rezerwacji pokoju i nie stawienia się w dniu rezerwacji, schronisko zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za pierwszą dobę. Schronisko w takim przypadku obciąży opłatą kartę kredytową gościa i anuluje rezerwację na pozostałe noce.
 32. Wszystkie płatności za pobyt grupy muszą być dokonane w dniu przyjazdu lub przelewem przed zameldowaniem grupy.
 33. Organizator pobytu grupowego zobowiązany jest do wypełnienia listy uczestników i przekazania jej do recepcji schroniska.
 34. Schronisko nie zapewnia utrzymania czystości w pokojach podczas pobytu grupy w okresie krótszym niż tydzień.
 35. Za zniszczenia dokonane przez uczestników pobytu odpowiada opiekun/organizator lub biuro podróży. Opiekunowie mają obowiązek powiadomienia recepcji o zniszczeniach dokonanych przez uczestników grupy.
 36. W przypadku braku powiadomienia, schronisko zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury za zniszczenia na szkołę, organizację lub biuro podróży z 7 dniowym terminem płatności.
 37. Przy meldowaniu grup powyżej 8 osób pobierany jest depozyt grupowy w wysokości 30 zł od osoby. Depozyt zwracany jest przy wymeldowaniu zakładając, że nie ma zniszczeń spowodowanych przez grupę.
 38. Schronisko potwierdza możliwość przyjęcia grupy w oparciu o dostępność wolnych pokoi na dzień zapytania. Oferta schroniska, potwierdzona i zaakceptowana przez grupę uzyskuje status rezerwacji wstępnej. Schronisko zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji wstępnej bez podawania przyczyn. Ostateczne i gwarantowane potwierdzenie rezerwacji uzyskują tylko rezerwacje przedpłacone o uzgodnioną kwotę zaliczki.
 39. Schronisko pobiera opłatę w wysokości 50% za każdą noc nie dojazdu uczestnika pobytu grupowego, jeśli organizator e-mailowo, na co najmniej 7 dni przed datą pobytu nie poinformuje pracowników schroniska o zaktualizowanej, ostatecznej liczbie uczestników.
 40. Możliwość spania na "glebie" tylko w wyjątkowych okolicznościach!
 41. Z chwilą zameldowania Gość schroniska przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejszy regulamin.

 

REZERWUJ NOCLEG

REGULAMIN RESTAURACJI: POBIERZ

Created by Tomasz Szubra, 2016

KONTAKT  13 461 06 05                    poczta@kremenaros.com.pl